Bienvenidos a mi casa. Este Blog nace como una iniciativa de mi necesidad de dar a conocer mis diseños 3d en Hubism y disponer de un medio para exponer mis sueños, ideas... Como todo buen blog que se precie espero tener vuestros comentarios. Muchas gracias por acompañarme en este divertido viaje.

ENTREVISTAS

PARA ARTISTAS DE LA TIERRA:

  ABRAIXAS NACE EN CEE A CORUÑA, GALICIA, SPAIN. Es una Artista Multimedia que Plasma sus vivencias, expresando el espíritu de la Tierra. Mediante el diseño 3D la escritura. Su estilo artístico es surrealista, aunque con evocación del cubismo hasta el realismo, hasta desarrollar el Hubism que se ha convertido en su técnica, comencó a crearlos en 1979, en 1994 le fascino el programa Bryce con el que he desarrollado su estilo Artístico Abstracto en su espacio Virtual.

- ¿Por que eres o te sientes artista?
- Puedo decir que nací artista, nieta de un gran escultor e restaurador gallego al que le llamaban el PANTOMINO cariñosamente por parte materna, al que le he dedicado una Vivencia con el mismo nombre. Por parte paterna a Manuel do Bosque, autor de la Muiñeira de Cabana, de profesión, artesano y carpintero y, de pasión, artista en tiempo libre. A través del diseño digital he desarrollado un lenguaje personal el HUBISMS que permite comunicarse a través de imágenes visuales con el espectador que visita mis diseños.

- ¿Cómo emerge tu creatividad?
- Lo que más influye es mi poder imaginativo desarrollado desde la infancia, puedo decir que las estancias en la casa materna rodeada del arte del abuelo tuvo una influencia considerable en mis raíces artísticas, así como de mi autoafirmación como ser humano la creatividad es en mi innata emerge se desarrollada en forma de Hubisms.

-¿Es lo ultimó las artes visuales?
- La generación de las tecnologías como formas de expresión, serán en el futuro los espacios virtuales que alojaran la excelencia del trabajo de todos los artistas que emergen a través de la tierra. Estamos ante un progreso continuo, si yo he podido crear mi propio estilo abstracto el hubisms que no podrán hacer las generaciones futuras será sumamente emocionante poder verlo.

- ¿Cuales son tus artistas favoritos?
- Abeleiro, Rembrandt; Monet; Vincent van Gogh; Hubert Schaefer.

- ¿Que opinión te merece el mercado del arte?
- La promoción es un factor muy importante, asociado a la calidad y a la sociedad a la que va dirigida. El interés de los artistas por entrar en el clásico modelo de comercialización ha dado lugar a una gran variedad de soportes y formatos que facilitan su proceso de venta. Lo que proyecta el mercado internacional una modalidad de venta que confina soporte físico con accesibilidad online, lo cual le ha permitido mantener la pieza en su entorno original y respetar la teoría coexistencia de las obras en el espacio público y privado.

- ¿Que aporta el arte a la tierra?
- Es vocero del momento histórico e social en el que se produce la tecnología de la información; forma parte del proceso de la enseñanza y aprendizaje, que aportan una nueva manera de ayuda en las terapias cognitivas. Le da una oportunidad al artista de-ser en vez de no-ser, y yo he-sido y todavía-soy. Esa fantástica tarea llamada creación en la que muchos estamos unidos.

- ¿Que opinión te merece artistasdelatierra.com?
Nos promociona nuestra obra artística, por medio de un espacio Virtual. Así como la publicación de artículos sobre arte Arte, me parece que Artistas de la Tierra tiene muy claros los objetivos. Me siento honrada sumamente agradecida por este Portal, sino solo estaría limitada a mi cajón del Blog.


PARA MULLERES ARTISTAS EMERSENTES

¿Cre vostede que tanto o lugar como a época que lle tocou vivir influiron na evolución da súa obra artística? ¿Como?
Si, polos medios tecnológicos

¿Pensa Vd. que o non ter recibido unha educación formal en arte pode influir no resultado final dunha obra artística?
Non, trabállase cá alma na creación dunha obra. Si non ai sentimentos non ai obra.

¿Por que modalidad/es artística/s se inclina?
Medios Dixitais

¿Como aprendeu Vd. a técnica (pictórica, escultórica...)?
Ollando e analizando as obras doutros artistas tanto contemporáneos como das antergas épocas.

¿Podería dicirnos en que momento da súa vida decidiu comezar a súa carreira artística? ¿Cal foi o motivo desa decisión?
Desde pequena, auns 5 anos, por ser neta do Canteiro Restaurador do Horreo de Carnota “O Pantomimo”. O motivo: as lembranzas que del contoume mina nai.

¿Que idade tiña Vd. cando se enfrontou por primeira vez a un proxecto de creación?
12 nos

Polo contrario, tendo en conta o momento e a época dos seus comezos, ¿atopou moitos atrancos ou dificultades para dedicarse a arte?
Sempre os topei con eles, e si eres muller moito máis, ainda ai moitos impediamentos pero vai indo a cousa.

¿Prefire unha hora, lugar, ambiente ou mesmo unha música determinada para poñerse a traballar? Ou polo contrario, cualquera sitio é bo.
A inspiración nace dentro de min, soamente ai que traballar a idea e plasmala no soporte, ainda que unaha música axeitada non ven nada mal.

ESTILO

¿Como definiría vostede o seu estilo?
Hubism arte abstracta

Un artista evoluciona artísticamente ata a súa morte, é dicir, a súa obra vai cambiando a partir das súas vivenzas, o seu estado..., no seu caso, ¿pode definir a súa evolución artística ata a actualidade?
Desde o Cubismo ata o realismo pasando por Surrealismo e agora usando as novas tecnologías creadoras dixitales en Hubism, pero pódese decir que ainda estou en pañais.

¿Que lle fascina á hora de elixir os seus temas? Vida cotiá, exteriores, atmósferas brillantes ou abstracto.
Tódalas viviencias poden ser tema apropiado que capte a miña inspiración, no obstante, sempre cabe envolvelo dunha atmósfera visionaria.

¿Como cre que poderíamos situar a súa obra na actualidade?
Esta a orden do día, moitas cousas que plasmei fai tempo, agora son unah realidade na sociedad tecnológica na que vivimos.

¿Cando pasou por última vez por un período de crise creativa? ¿ sacou algo bo dela? ¿Tenlle levado a algunha modificación do seu propio estilo?
Non lembro

¿Cre que a arte pode chegar a ser para vostede un mellor vehículo de comunicación que a palabra?
Chega a donde a simple palabra non pode

¿ Cales son as súas influenzas?. ¿A que autor/a consagrado/a admira? ¿E súa obra favorita?
Por suposto primero a mina nai Amalia e despois a influencia Kandiskyanas ou Dalinianas. Admiro moitos autores pero destacaría pola súa valentía e increíble obra a Vincet Van Gogh. Unha oabra: “Noche estrellada sobre el Ródano” de Van Gogh.

¿Pode citarme algunha colega artista, consagrada ou non?
Cristina Mera (Fotografía)

OPINIÓN E VIDA ARTÍSTICA

¿Algunha vez expuxo a súa obra ó público? ¿Onde?
Si. Caldas de Reis-Pontevedra, Arteixo-A Coruña, Carballo-A Coruña, Potes-Cantabria

¿Que sinte unha artista cando ve a súa obra colgada por primeira vez?
Non hay palabras para describirlo e sublime

¿Pintaría algo por encargo?
Si, Deseñaría o que fose en 3d

¿Cre que a arte é un factor de desenvolvemento e un sector productivo?.
Todo o que nos rodea e Arte, sin ela estamos mortos.

¿A arte está hoxe suficientemente recoñecida e valorada?. ¿Considera que nestes últimos anos cambiou a posición social ou o recoñecemento do papel desenvolvido polo artista?
Empeza pero poco a poco. Todavía podes morrer de fame si non es recoñecida ou sonada nas Salas.

¿Que lle parece o panorama cultural galego, en especial o mundo da arte?...¿Vota en falta algo?
Falta moito a unión gremial no mundo das Artes plásticas, cada un vai un pouco por libre, e faltan agrupacións vivas que queiran colaborar e estudiar xuntos e intercambiar experiencias como facían antaño o impresionistas franceses no taller de Cormon, e as pocuas asociación que se atopan na Galiza, como a de “Acrilica”, o ten bastante difícil.

¿Considera que os/as artistas plásticos están suficientemente apoiados por organismos e institucións oficiais, tanto a nivel económico( incentivos, becas, estadías noutros países, etc. como promocional ( aulas gratuitas, obradoiros, espazos destiñados á creación, intercambio e difusión)?
Témolo moi difícil, a Consellería de Cultura parece que vai por as vías Literarias e o Deporte. Esquecíuse bastante de nos, os das Artes plásticas
.
¿Cre que existen suficientes salas gratuitas e circuitos públicos para promocionar a arte galega dentro e fóra da nosa comunidade?
Non

¿Atopa axeitado o sistema utilizado para poder disfrutar do seu uso, ou cre que habería que cambialo?
Habería que cambialo todo, sobor a política.

¿Está vencellada a algún movemento ou entidade de tipo asociativo?
Si, estou vencellada a “Asociación Artística Cultural Acrilica” de Galiza.

¿Que opinión lle merecen os críticos profesionais? ¿Os considera necesarios o imprescindibles? ¿Xogan algún papel á hora de encumbrar a un artista?
Si non traballan a dedo o pola untada sí estou de acordo. Creo que as veces son necesarios, e a sua opinión axuda a crecer o artista que leva dentro e mesmo poder superar obstáculos de ti mesms. Din que catro ollos fan mais que dos ¿non sí?

¿Considera aceptable a atención que prestan os medios de comunicación a este sector?
Non, pasan de largo o dedican tempo ou páxinas insuficientes que motivan a que se fagan Revistas de Arte e Cultura especializadas.

¿Considera vostede que existen diferencias avaliables (a nivel temático, plástico....) entre a forma de crear de homes e mulleres? En caso afirmativo especifique cales son esas diferencias.
Si. Todos formamos una sinfonía na vida, pero sentimos e plasmamos de forma diferente. Na diversidade está o corazón da Arte e dos artistas.

¿Sentiuse algunha vez discriminada neste campo?
Non

¿Cómo logrou compatibilizar a tarefa artística coa familiar?
Son compañeira dun artista, os dos formamos equipo de sentimentos.

¿Cre que dar a coñecer a súa biografía, ideas e detalles da súa vida persoal pode influir na percepción que o público ten de vostede como artista?
A miña obra solo e una pequena parte de min, coñecela e abrir unha porta de amistade e avrese a quen queira acercase a ella.

E para rematar este entrevista, se quere adicar a súa obra a alguén é o momento de facelo.
Dedícolla a todas nais que transmitiron as súas fillas o sentir da súa terra, as súas propias viviencias e cultura e a todalas artistas galegas que siguen a mesma pauta.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Me enfeitizais el alma,
gracias por estar siempre a mi lado.
Os quiero Abraixas.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...